Matematika

priredio: Miloš Cvetić

 

Koliko jedan jard ima centimetara?


a) 111,2

b) 91,4

c) 151,7

d) 71,9