Matematika

priredio: Miloš Cvetić


Koren iz minus jedan (-1) je:


a) imaginaran broj

b) realan broj

c) integral

d) iracionalan broj