Matematika

priredio: Miloš Cvetić

 

Koliko jedan galon ima litara?


a) oko 4,5 litara

b) oko 10 litara

c) oko 2 litra

d) oko 20 litara