Muzika

priredio: Miloš Cvetić

 

Koja je himna Evropske unije?


a) Oda radosti

b) Mala noćna muzika

c) Eroika

d) Na lepom plavom Dunavuostala pitanjasledeće pitanje