Muzika

 

Apolon, bog svetla i Sunca je koristio koji instrument?


 

a) Zlatnu liru sa zlatim lukom

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!