Muzika

 

Šta je Frančesko Kavali bio u Veneciji?

 

b) Kompozitor

 

Pored komponovanja svirao je orgulje, bio je pevač i horovođa u crkvi Svetog Marka. Napisao je preko 40 opera od kojih je sačuvano 28. “Svadba Tetide i Peleja” se vezuje za narodne napeve i obične situacije, ali se opere najčešće baziraju na Grčkoj mitologiji - “Jason”,” Didona”,” Ksereks”, ” Herkul ljubavnik”.