Muzika

 

Kako glasi ime našeg velikog srpskog kompozitora Konjovića?


c) Petar

 

Petar Konjović je jedan od najvećih srpskih kompozitora XIX veka. Komponovao je razna dela, od kojih su najistaknutije opere: “Ženidba Miloševa”, “Knez od Zete”, narodna opera “Koštana” i komična opera “Seljaci”. Pored opera pisao je i solo pesme, a izdao je i zbirku narodnih pesama -“ Moja zemlja”, “Vragolan” i dr.

     Beogradsko pozorište

 ostala pitanjasledeće pitanje