Muzika

priredila: Milena D.

 

U kom veku je ×iveo veliki kompozitor

Volfgang Amadeus Mocart?


a) u 16. veku

b) u 18. veku

c) u 19. vekuostala pitanja sledeŠe pitanje iz kulture