Naša planeta

priredila: Sanja Jović

Šta je - albedo?


a) Odblesak sunčeve svetlosti od Zemlje

b) Internecionalni jezik

c) Čovek ili životinja bez pigmenta


ostala pitanjasledeće pitanje o našoj planeti