Naša planeta

 

Koje geometrijsko telo najviše odgovara obliku Zemlje?

a) Lopta


ODGOVOR NIJE TAČAN!