Naša planeta

 

Koje geometrijsko telo najviše odgovara obliku Zemlje?


b) Sfera


ODGOVOR NIJE TAČAN!