Naša planeta


Koje geometrijsko telo najviše odgovara obliku Zemlje?


c) Geoid

Dugo vremena je preovlađivalo shvatanje, koje je još Ptolomej definisao, da je Zemlja ravna ploča. Kasnije je dokazano da je Zemlja okrugla. Međutim zemlja nije prava lopta, već je na polovima spljoštena, a oko ekvatora izbočena. Telo takvog oblika zove se sfera. Ali, ponovo Zemlja nije ni pravilna sfera, već odstupa na nekim mestima od sfere, pa je onda taj oblik nazvan geoid.