Naša planeta

 

Koje geometrijsko telo najviše odgovara obliku Zemlje?


d) Kupa


ODGOVOR NIJE TAČAN!