Nauka

Šta je alhemija?

a) Veština pretvaranja raznih metala u zlato

Alhemija, kao veština pretvaranja raznih metala i drugih materija u zlato, nastala je u dalekoj istoriji. Ljudi su oduvek želeli da dostignu ovaj cilj ali se sa sigurnošću ne zna da li je iko u tome ikada uspeo. Stari Grci bili su prvi alhemičari a alhemija je posebno bila popularna u Srednjem veku. Tada su alhemičari smatrali da se zlato može stvoriti iz bilo koje materije uz pomoć kamena mudrosti koji ujedno daje i večni život, pa su se oni u to vreme uglavnom bavili pokušajima da ga stvore. Alhemija nikada nije bila zvanična nauka jer se uglavnom bazirala na praznoverju, ali se može reći da je bila preteča hemije jer je ljudima pružila mnoga korisna saznanja iz ove oblasti.ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke