Nauka

Šta je alhemija?


b) Oblast hemije koja se bavi metalima

ODGOVOR NIJE TAČAN!