Nauka

Šta je alhemija?


c) Stvaranje materije ni iz čega

ODGOVOR NIJE TAČAN!