Nauka

priredila: Sanja Jović

Šta je atom?

 

a) Koralno ostrvo

b) Osnovni element materije

c) Hemijski element


ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke