Nauka

priredila: Sanja Jović

 

 

Koje mesto je najpoznatije kao nalazište više hemijskih elemenata?

 

a) Lejk Plesid u SAD-u

b) Iterbi u Švedskoj

c) Litl Mančester u V. Britaniji