Nauka

priredila: Sanja Jović

 

 

Koji naučnik je najviše doprineo razvoju termike - nauke o toplotnoj energiji?

 

a) Kelvin

b) Džul

c) Celzijus


ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke