Nauka

priredila: Sanja Jović

 

 

Šta je rezus-faktor?

 

a) Element koji određuje krvnu grupu

b) Antigen u crvenim krvnim zrncima čoveka

c) Osnovni faktor nasleđivanja