Priroda

Da li mačke mogu da prevale put dug 45 kolometara, 400 ili čak 1000 kilometara?c) Mogu jedva da pređu 100 kilometara


ODGOVOR NIJE TAČAN!