Priroda

 

Šta su akvatorije?
a) Okeanska područja sa plitkom vodom

b) Izraz za vodene površine u okeanografiji

c) Postrojenja za preradu morske vode