Priroda

 

Šta je areal?

 

 

a) Područje koje nastanjuje određena biljna vrsta

b) Dugački planinski venac

c) Vrsta primorskog vetra