Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Ko je sačinio prvu klasifikaciju živih bića?


a) Aristotel

b)
Čarls Darvin

c) Karl Lineostala pitanja sledeće pitanje