Priroda

Šta su to monsuni?


a) Vrsta sezonskih vetrova
!

Monsuni su sezonski polugodišnji vetrovi koji se javljaju u istočnoj i južnoj Aziji. Leti duvaju sa mora na kopno donoseći obilne padavine, a zimi sa kopna na more. Ovaj pravac vetrovi menjaju zbog različitog stepena zagrevanja i hlađenja kopna i mora, pa tako leti, kada se kopno brže zagreje od mora, iznad kopna nastaje polje niskog vazdušnog pritiska (ciklona) i vetrovi duvaju sa mora na kopno. Zimi je obrnuto - kada se kopno brže ohladi od mora, iznad mora nastaje polje ciklona i vetrovi duvaju s kopna na more. Zato su leta u ovim delovima Azije izuzetno vlažna i sa puno kiše (tzv. "sezona monsuna"), a zime veoma suve.

 ostala pitanjasledeće pitanje iz prirode