Priroda

(priredio: Miloš Cvetić)

 

 

Koja grupa životinja je najbrojnija?

 

a) ptice

b) sisari

c) ribe

d) insektiostala pitanjasledeće pitanje iz nauke