Priroda

(pripremio Miloš Cvetić)

 

Koliko okeana ima na Zemlji?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6