Priroda

Šta predstavljaju godovi (prstenovi) u drvetu?a) Oštećenja drveta nastala atmosferskim uticajima


 

ODGOVOR NIJE TAČAN!