Priroda

Šta predstavljaju godovi (prstenovi) u drvetu?b) Faze rasta i razvoja drvetaKada se drvo poseče, na preseku stabla vide se naizmenični svetli i tamni krugovi koji se zovu prstenovi ili godovi. Po jedan svetao i taman krug čine jedan godišnji prsten ili god. Razlika u boji nastaje usled toga što drvo različito raste u različitim dobima godine. U proleće i leto njegov rast je intenzivan, ćelije drveta su veće i imaju tanje zidove, pa taj deo goda deluje svetlije. U pozno leto su manje i sa dolaskom jeseni postaju sve deblje i čvrsto se priljubljuju jedna uz drugu, pa je taj deo goda tamniji. Brojanjem godova može se odrediti starost drveta, a svaki god je drugačiji - razlikuje se po boji, širini, obliku, pokazujući kakvo je vreme bilo te godine. Broj godova se neprestano uvećava, jer se stablo neprestano širi - drvo ima tanak prsten živih ćelija koje se zovu kambijum i koje svojim rastom ka unutrašnjosti stabla formiraju stablo, a ka spoljašnjosti - koru drveta.