Priroda

Šta predstavljaju godovi (prstenovi) u drvetu?c)
Raznoliku obojenost drvne mase

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!