Priroda

 

 

Koju pticu zovu "šumski policajac"?

 

a) Sokola

b) Sovu

c) Krejuostala pitanjasledeće pitanje iz prirode