Priroda

 

Koja je Zemljina polulopta toplija?


b) Severna

 

Severna polulopta je, sudeći po prosečnoj godišnjoj temperaturi vazduha, toplija od južne Zemljine polulopte. Naime, meteorološki podaci kazuju da je na severnoj polulopti prosečna zimska temperatura vazduha 9 stepeni Celzijusa, a prosečna letnja 22,5 stepeni Celzijusa što daje prosečnu godišnju temperaturu od 15,75 stepeni. Na južnoj Zemljinoj polulopti prosečna zimska temperatura je 11,4 stepena Celzijusa, a prosečna letnja 16, 4 stepena, što daje prosečnu godišnju temperaturu od 13,9 stepeni.

 

 ostala pitanjasledeće pitanje iz prirode