Sport

priredio: Miloš Cvetić

Koji grad je bio domaćin prvih modernih olimpijskih igara?

 

a) Pariz

b) London

c) Atina

d) Štokholmostala pitanjasledeće pitanje iz sporta