Sport

priredila: Sanja Jović

Sport-preteča rukometa naziva se...?

 

a) Hazena

b) Hendbol

c) Hendpoloostala pitanjasledeće pitanje iz sporta