GEOGRAFIJA

  Vulkani


priredila: Sanja Jović

 

Iako izgledaju kao velike planine, vulkani su zapravo ogromne gomile ohlađene i stvrdnute lave koja pod velikim pritiskom suklja iz pukotina na površini Zemlje. Ispod tih pukotina nalaze se velike količine magme (tečne lave), kamenja i raznih gasova sabijenih pod velikim pritiskom. Vulkani se takođe nalaze i na dnu okeana, na mestima gde se dodiruju različiti slojevi Zemljine kore.


Na samom dnu vulkanskih kupa nalaze se reke magme i otopljenih stena koje prolaze kroz male pukotine i mekše slojeve Zemljine kore (astenosfere) podižući se ka površini Zemlje (litosferi) usled visokog pritiska koji nastaje zbog visokih temperatura unutar Zemlje. Kada lava dostigne samu površinu Zemlje, ona izbija kroz otvore - tzv. kratere. Nekada se od vulkana formira kaldera - urušeni vulkan, kojeg je srušila sopstvena težina nagomilanog materijala iz Zemljine kore.


Sledeća strana