HEMIJA

Mala škola hemije
Hemijski elementi

priredila: Sanja Jović

Sve što postoji u svemiru sačinjeno je od hemijskih elemenata. Danas poznajemo preko 100 hemijskih elemenata koji se mogu naći u prirodi ili koje su naučnici stvorili u laboratoriji. Hemijski element je najmanja osnovna jedinica neke hemijske strukture na koju se ona može razložiti, baš kao što je slovo najmanja jedinica neke reči.