HEMIJA

 

Kiseline, baze i hemijske soli

priredila: Sanja Jović

 

Kiselost i baznost

Kiselost ili baznost određene supstance može se odrediti na osnovu takozvane "pH" skale koja ima vrednosti od 1 do 14. Sve kiseline imaju pH vrednost manju od 7 (1 do 6), dok sve baze imaju pH veću od 7 (8 do 14). Najjača kiselina ima pH vrednost 1, a najjača baza pH vrednost 14. pH vrednost 7 je neutralna, pokazujući da supstanca nije ni kiselina ni baza, kao na primer voda. Čovekova koža je blago kisela i ima vrednost pH 5,5. Kiselost i baznost u laboratoriji se određuju pomoću univerzalnog indikatora, takozvanog lakmus-papira koji se, potopljen u određenu supstancu, različito boji zavisno od njene pH vrednosti, kao na slici:

Određivanje kiselosti ili baznosti supstance na osnovu obojenosti lakmus-papira