HEMIJA

 

Kiseline, baze i hemijske soli

priredila: Sanja Jović

 

Kiseline

Kiseline su velika grupa hemijskih jedinjenja koja mogu biti kako blaga i bezopasna, kao na primer limunov sok i sirće koji se mogu naći u prirodi, tako i veoma jaka i opasna, koja razjedaju i najtvrđe materijale i ne mogu se naći u prirodi, već se spravljaju isključivo u hemijskim laboratorijama. Većina kiselina ima kiseo ukus. Među najjačim kiselinama su sumporna kiselina koja se koristi u automobilskim akumulatorima i hlorovodonična kiselina koja se često koristi u hemijskim laboratorijama. Kiseline reaguju sa mnogim bazama i metalima gradeći hemijske soli.

Hemijska reakcija u kojoj sumporna kiselina razjeda tablu cinka

(znak u uglu je znak upozorenja za opasne, nagrizajuće supstance)