HEMIJA

 

Rastvori

priredila: Sanja Jović

 

Rastvori i suspenzije

Rastvori nastaju kada se jedna supstanca (najčešće čvrsta) rastvori u drugoj supstanci (obično tečnoj). Čvrsta supstanca (koja se naziva rastvorak) raspada se na sićušne čestice i širi po celoj tečnosti (koja se naziva rastvarač), tako da se čvrsta supstanca više ne može videti. Rastvori su uvek bistri - ako je mešavina mutna, naziva se suspenzija. Kod suspenzija, čestice čvrste supstance se takođe šire po tečnosti, ali su one veće od čestica samog rastvarača. Kada se suspenzija ostavi da odstoji, čestice rastvorka će se nataložiti na dnu. Kod rastvora se to ne dešava.

Rastvor soli u vodi