Muzika

Drveno - duvački instrumenti

Fagot

Pripremila: Milena D.

 

 

Fagot spada u grupu drveno - duvačkih instrumenata. Veoma je velikih dimenzija (do 2,5 metara) i veoma je masivan.
Zbog svoje veličine cev fagota je presavijena. Fagot ima dvostruki trščani jezičak (zato je nalik oboi), koji se ubacuje u esso cevčicu (metalna cevčica u obliku slova S). Ona je povezana sa krilom (početni deo instrumenta). Na krilo se nastavlja koleno (čizmica), koje ima dvostruko bušenje zbog menjanja pravca cevi. Potom ide vrat, i na kraju glava, koja ima otvor na vrhu. Zbog veličine fagota, svirač ima uzicu oko vrata.

Na fagotu se nalaze klapne i pomoću njih svirač određuje visinu tona. Kod fagota je prstored komplikovaniji zbog korišćenja svih deset prstiju. Zvuk se dobija ovako: Vazduh se uduvava u cev preko jezička i esso cevčice, vazduh cirkuliše kroz cev i na kraju izlazi kroz otvor koji se nalazi na glavi instrumenta. Za dobijanje tonova procedura je ista, s tim što se koriste i klapne.
Opseg fagota je od 1B do f2, i zbog toga se koristi više ključeva za njegovu notaciju. Osnovi je bas ključ, za neke više tonove tenor kluč (C ključ), a ponekad se koristi i violinski (G) ključ, za najviše tonove.

Fagot ima pretežno orkestarsku primenu, ali se može koristiti i prilikom solo izvođenja. Kod sviranja u orkestru visina tona ne prelazi b1.

Primena:
Žorž Bize - Karmen (predigra za II čin)
Petar Ilič Čajkovski (VI simfonija, početak I stava)