MUZIKA

 

Podela muzičkih instrumenata

priredila: Milena D.

 

Još u vreme prvih civilizacija muzički instrumenti su bili podeljeni na:

1. membranofone (instrumenti sa membranom od životinjske kože, preko koje se stvarao zvuk);

2. idiofone (takođe udaraljke, poput membranofona, samo, zvuk se dobijao udarom jedne drvene palice o drugu);

3. kordofone (Ovi instrumenti su imali žice, čijim se okidanjem stvarao se ton. Danas su to žičani instrumenti.)

4. aerofone (Ton se dobijao uduvavanjem vazduha kroz cev instrumenta. To su duvački instrumenti).

Do danas se ova podela nije mnogo promenila i dele se na:

1. žičane

2. duvačke

3. udaraljke.

Sledeća strana