Limeni duvački instrumenti

Limeni duvački instrumenti su napravljeni od mesinganog lima i zato imaju takav naziv. Zajedničko još za ovu grupu je i to što imaju ventile kojima se snižava ton. Ventili po svojoj unutrašnjoj građi mogu biti pregradnog ili klipnog tipa.

 

Tuba

 

Tuba je najveći i najdublji limeni duvački instrument. Sastavljena je od cevi dužine do 7m. Cev je savijena u glomazan splet u čijem centru se nalaze 4 pregradna ventila.

Tuba kao i svi duvački instrument ima nausnik, s tim što je kod nje dublji i levkast..

Notni zapis za tubu vrši se u bas ključu.

Tonski raspon tube je od 1c do f1.

Za razliku od ostalih limenih duvačkih instrumenata tuba se svira isključivo desnom rukom i zbog svoje veličine i teškog sviranja skoro i da nema solo deonica.

Istorijat:

Tokom XIX veka nastala je tuba sa ventilima (sa 3 i 6 ventila). Adolf Saks je usavršio sask tubu polovinom XIX veka.

Nastale su i tube za potrebe vojske: helikon sa proširenim krugom cevi, suzafon, eufonijum

Po Vagnerovom zahtevu nastale su Vagner tube (Horn-tube). To je bila kombinacija horne i tube i to su bili instrumenti višeg registra.

Primer:
Poslušajte uvodni deo stava Bildo iz muzičkog dela "Slike sa izložbe" Modesta Petroviča Musorskog koji izvodi tuba.