MUZIKA

 

Gudački muzički instrumenti

VIOLA

priredila: Milena D.

 

Viola je instrument sličan violini, samo nešto veći. Kod viole je gornja granica visine tona c3 u orkestarskom izvođenju, a u solističkom dostiže i do a3. Viola je manje virtuozan instrument, a ton odlikuju tamnije boje od violine.

Postoji još jedna razlika između ova dva instrumenta, a to je notacija. Kod viole zapis nota se vrši u alt-C ključu, dok se kod violine vrši u violinskom.

Viola je pretežno orkestarski i kamerni instrument. Solo literatura joj je oskudna. Volfgang Amadeus Mocart je komponovao Koncertnu simfoniju za violu i violinu, a Hektor Berlioz je napisao simfoniju Harold u Italiji za solo violu. Takođe postoje koncerti Georga Fridriha Hendla i Johana Kristijana Baha za violu.

Istorijat

Postoje dva tumačenja o nastanku ovog instrumenata, tj. njegove preteče.
Ranije se mislilo da je viola nastala iz porodice starih viola (XV vek), viola da bračo i viola da gamba. Postoji još jedna viola iz ove grupe, to je viola d’amore, koja je tako nazvana zbog mekoće svoga zvuka.
Danas se smatra da je viola nastala iz lire da bračo, kao nešto veća varijanta violine.