RAČUNARI

 

Imate li avatar?

(priredio: Dragan Musulin)

Avatar je naziv za grafički predstavu, odnosno nacrtani lik, sličicu ili fotografiju koja stoji ispod imena autora svake poruke i predstavlja na Internetu učesnika u razgovoru na forumu (chat room-u). Avatari najčešće imaju ljudski lik, ali ih ima i u obliku životinje ili predmeta. Korišćenjem avatara postiže se veća prepoznatljivost učesnika u četu (chat - ćaskanje, „razgovor“). Avatari često odslikavaju neku od osobina ili željenih osobina svojih vlasnika.

Avatar bi se mogao definisati i kao telo koje neko nosi u virtuelnoj zajednici na webu. Termin avatar na sanskritskom jeziku je oznaka za privremeno telo koje Bog koristi kad siđe da poseti smrtnike. Oni koji su čitali knjige Dž.R.R. Tolkina znaju da je Avatar u njegovim delima pustinjska oblast na jugu kontinenta Aman u izmišljenom svetu Srednje Zemlje.