UMETNOST

 

Ticijan

(oko 1490 - 1576)

priredila: Sanja Jović


Ticijan - "Autoportret", 1566. god.

(Muzej Prado, Madrid)

Ticijan se smatra najvećim i najplodnijim slikarom Venecije u 16. veku i prvim slikarom koji je imao uglavnom klijente iz inostranstva. Bio je slikar na dvoru Čarlsa V sa kojim je bio u veoma prijateljskim odnosima. Slikao je široki dijapazon motiva - religiozne i mitološke motive, portrete, alegorije i drugo.

Ticijan je rođen oko 1490. godine u gradu Pijeve di Kadore u Venetu. Bio je učenik Đovanija Belinija i radio je zajedno sa čuvenim Đorđoneom od 1507. godine. Svoj prvi veliki uspeh ostvario je delom "Vaznesenje Device Marije" oslikanim u crkvi Frari u Veneciji od 1516. do 1518. godine. Dela Mikelanđela i pozne renesanse uticala su na njegove kasnije radove.

Ovaj izuzetni slikar je imao veliki broj patrona tokom svog života - od crkava i vlade Venecije do Mantua Gonzage, vojvode od Ferara, za koga je slikao svoje rane radove sa mitološkom tematikom. Takođe je slikao i za moćnu porodicu Urbina i porodicu Pape Pavla III. U svojim poznim godinama slikao je poetične mitološke prizore za kralja Filipa II. Razvio je veoma lični stil kojeg karakterišu raznovrsni i slobodni potezi i tamniji tonaliteti i koji je imao značajan uticaj na slikarstvo narednih vekova.