VERONAUKA

 

21. septembar - Rođenje Presvete Bogorodice (mala Gospojina)

Rođenje Presvete Bogorodice, freska, manastir Studenica, crkva sv. Joakima i Ane

izvor: Wikipedija, slobodna enciklopedija

Mala Gospojina (Rođenje Presvete Bogorodice ili Roždestvo Presvete Bogorodice) je crkveni i narodni praznik kojim se slavi rođenje Bogorodice Marije. Ovaj praznik spada u red najvećih Crkvenih praznika. Bogorodica je rođena u Nazaretu, od ostarelih i pravednih roditelja Joakima i Ane. Po ocu i njegovim precima, bila je od carskog roda Davidovog, a po majci i njenim precima, od roda prvosvešteničkog. Ana je kao starica rodila kćer Mariju, po blagoslovu Božijem. Ovaj dan se praznuje kao Mala Gospojina ili Mala Bogorodica. Obeležava se 21. septembra svake godine. Trška crkva i Manastir Suvodol su joj posvećeni.

izvor: SVETIGORA

Sveta Djeva Marija rodi se od starih roditelja svojih, Joakima i Ane. Otac joj beše iz plemena Davidova, a mati od roda Aronova. I tako ona beše po ocu od roda carska, a po majci od roda arhijerejska, i time već predobražavaše Onoga, koji će se iznje roditi, kao Cara i Prvosveštenika. Njeni roditelji behu već ostareli, a nemahu dece. I zato behu postidni pred ljudima i skrušeni pred Bogom. I u skrušenosti svojoj moljahu se Bogu s plačem, da obraduje starost njihovu darovanjem jednoga čeda, kao što je nekad obradovao starca Avrama i staricu Saru darovavši im sina Isaka. I Bog svemogući i svevideći obradova ih radošću, koja je prevazilazila daleko sva njihova očekivanja i sve najlepše snove. Jer im darova ne samo ćerku no i Bogomajku; ozari ih ne samo radošću vremenom nego i večnom. Dade im Bog samo jednu ćerku, koja im docnije rodi samo jednog unuka, - ali kakvu ćerku i kakvog unuka!

Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga Živoga, trapeza hleba nebesnoga, kivot svetinje Božje, drvo najslađegaploda, slava roda ljudskog, pohvala roda ženskog, istočnik devstva i čistote - to beše Bogom darovana ćerka Joakima i Ane.

Rođena u Nazaretu, a posle 3 godine odvedena u hram Jerusalimski, odakle se kasnije vratila opet u Nazaret, da uskoro čuje blagovest Svetog arhangela Gavrila o rođenju Sina Božjeg, Spasitelja sveta, iz njenoga prečistoga i devičanskoga tela.

izvor: iz knjige PRAZNIČNE BESEDE, Beograd 1998., Prepodobni Justin Ćelijski

Ava Justin: Sve što je Gospod Hristos učinio u ovome svetu, od Nje je

Danas je veliki Praznik, Svepraznik, Mala Gospojina. A to znači mali Božić, jer se danas rodila Presveta Bogomajka, Koja nam Gospoda i Boga Hrista rodila. Otud, ovaj Praznik prepun je radosti. U bezbrojnim današnjim molitvama i pesmama neprekidno se naglašava da se danas rođenjem Presvete Djeve Marije sve i sva ispuni radosti. Sve i sva, jer nam je Ona - Boga rodila. A šta je veće od toga na ovoj zemlji?

Danas je i mali Uskrs, jer nam je Presveta Bogomajka rodila telom Gospoda Hrista. Telom kojim Vaskrsli iz mrtvih pobedi smrt, i sve i sva ispuni beskrajnom radošću. Jer šta je radosnije za nas ljude nego da smrt bude pobeđena, da smrt bude uništena, da nam Život Večni bude osiguran? A to je uradila Presveta Bogomajka rodivši telom Gospoda Hrista, telom kome je Gospod dao vaskrsnu silu, dao besmrtnost i Život Večni.

Danas je i mali Spasovdan, jer se rodila Ona koja je dala telo Gospodu Hristu, telo koje je vaskrslo iz mrtvih i uznelo se na Nebo i sedi iznad svih Heruvima i Serafima. Kakva čast za ljudsko telo i kakva radost za nas ljude! A to je sve čudesna zasluga Presvete Bogomajke, Koja se rodila na današnji dan. Danas je, isto tako, mali Duhovdan, jer se rodila Ona koja nam je dala Sina Božjeg, Gospoda Hrista, Bogočoveka, Spasitelja sveta, Koji je ispunio sav domostroj spasenja, uzneo se na Nebo i nisposlao Duha Svetoga, i osnovao Crkvu na zemlji, dao takoreći telu Bogomajke dušu nebesku. Zato je današnji Praznik zaista Praznik velike i neiskazane radosti.

Sve je od Nje, Presvete Bogomajke; sve što je Gospod Hristos učinio u ovome svetu, od Nje je. Ona Mu je dala tu čovešku prirodu, Ona mu je dala dušu našu, dala mu srce naše, dala mu telo naše, da bi sve to On spasao, da bi sve to ispunio Bogom, da bi sve to očistio, osvetio, obožio i tako čoveka, biće ljudsko rođeno ispunio najvećom radošću, besmrtnom radošću, sveradošću. A to, to je podvig i delo Presvete Bogomajke. Sve je u Gospodu Hristu od Nje, sav Spas, sav Bogočovek, svo Evanđelje Njegovo, sva Crkva Njegova,svi Svetitelji, svi hrišćani, svi pravednici, vi i mi, današnji hrišćani. Sve je to od Nje, od Presvete Bogomajke. I još, od Nje smo i mi hrišćani Srbi, pravi i istinski Srbi.

U jednoj divnoj našoj molitvi peva se i veli se: „Danas bi početak spasenja našeg ". Danas, ne na Božić, nego danas, na dan roždestva Presvete Bogomajke. Zašto? Zato što nam je Spasa Ona rodila. I rodivši se na zemlji, gle , sa Njom se već javlja i početak našeg spasenja. Ustvari, od danas počinje Božić, od danas počinje Uskrs, od danas počinje Bogojavljenje, od danas počinje Preobraženje, od danas počinje Duhovdan, od danas počinje Crkva, od danas počinje celokupno Hrišćanstvo, od danas počinjemo i mi, ja i vi i svi Srbi, isrećni i nesrećni Srbi. Jer, sve što js veliko, sve što je sveto u našoj istoriji, to je od Nje, Presvete Bogomajke. Od Nje sav Sveti Sava, od Nje sav Sveti Simeon Mirotočivi, od Nje svi Sveti Nemanjići, od Nje svi Sveti Srpski Patrijarsi, Sveti Srpski carevi, Sveti srpski Serblji, Sveti Srpski seljaci, Sveti Srpski Mučenici što ginuše za Krst časni i Slobodu zlatnu. Od Nje svi veliki Srpski Mučenici do današnjega dana, svi pravi Srbi.

Pogledajte, danas je Praznik svete Studenice. Veliki Nemanja i preveliki njegov sin Sveti Sava posvetili su Studenicu, tu majku svih naših svetih zadužbina - kome? Roždestvu Presvete Bogomajke - današnjem velikom i svetom Prazniku da bi se i u srpskoj duši rodilo sve što je blistavo, sve štoje evanđelsko, da večni potok Blagovesti Hristove ponese svaku srpsku dušu izovoga na onaj svet i prinese je Svetom Prestolu Trojičnog Božanstva. I najveći broj svetih zadužbina naših posvećeno je Presvetoj Bogomajci. Da, Ona je zaista uvek bila i ostala hraniteljica, tj. čuvarka i spasiteljica roda Srpskog Hristonosnog.

I Ona, rodivši nam Boga Gospoda Hrista, i davši sve to štoje On doneo svetu, zbog sveta toga Ona je najslavnija od svih ljudskih bića stvorenih u svima svetovima. Najmoćnija, Najčistija, Najbezgrešnija. Gle, Ona je iznad Heruvima i Serafima, čistija i svetija od nj ih. Ljudi, gore srca! Ne bojte se ni greha, ne bojte se ni smrti, ne bojte se ni đavola. Gle, pred namai nad nama je, ispred nas i oko nas, i svuda u svima svetovima Ona - Presveta svemoćna Bogomajka. Jača od svih smrti, jača od svih grehova, jača od svihđavola, jer nam je rodila Pobedite lj a smrti i Spasitelja Gospoda Hrista. Zato Njeno ime, Njena ličnost, Njeno prisustvo na nebu i na zemlji ispunjuje neiskazanom radošću sva stvorenja Božja. Jer kroz Nju i od Nje Gospod sve spasava pakla, sve spasava greha, svima se otvara Raj, svima se otvara Carstvo Nebesko. O, kakvaradost imati ispred sebe, nad sobom, iznad sebe, kao vođu roda ljudskog Presvetu, Preblagoslovenu Mater Božju, Bogorodicu, Prisnodjevu Mariju. Sve, svešto je od Nje, sve je spasenje naše.

Čarna današnja pesma, divni tropar, pun je božićne radosti,pun je uskršnje radosti, pun je vaseljenske radosti, pun je radosti nebeske. Kazuje nam svu tajnu našeg spase nj a i kazuje nam tajnu naše radosti. Zašto mi pravoslavni toliko volimo, toliko poštujemo i toliko se molimo Presvetoj Bogomajci? Jer u Njoj, od Nje, za nas je sve, za nas pravoslavne. Divni tropardanašnji glasi: „Rođenje Tvoje, Bogorodice Djevo, objavi radosti celomesvetu. Jer iz Tebe sinu Sunce Pravde, Hristos Bog naš. I razrušivši kletvu, prokletstvo, dade blagoslov. I uništivši smrt , darova nam Život Večni". Eto, tu je svo Evanđelje Sp asa, savdomostroj spasenja, sav Gospod Hristos, celokupno delo Njegovo. Znači: u Njoj - Prečistoj Bogomajci.

Od Nje i kod Nje, e to, mi se spasavamo, mi Život Večni dobijamo, mi smrt pobeđujemo. Sunce Pravde Gospod Hristos rađa se kroz Nju i izNje u ovome svetu da odagna svaki mrak, svaku tamu, da uništi svaki pakao i daljudima osigura besmrtni Život Večni, otvori sav Nebeski Raj i podari CarstvoNebesko, i slavu, i sva blaga nebeska. I mi, imajući pred sobom Bogomajku kaonašu Molitvenicu, kao našu Posrednicu pred Bogom, kao našu Zaštitnicu svakodnevnu i svakonoćnu, mi smo zaista moćni i silni, mi hrišćani. Znate lik ada smo najmoćniji, znate li kada je hr i šćanin svemoćan? Kada je sav prostrtu molitvi pred Presvetom Bogomajkom, kada je sav poveren Njoj, kada svom dušom svojom ide za Njom i služi Njoj. Onda, onda ti si moć, i sila, i svesila! Nema moći mračne i strašne u ovome svetu koja bi mogla da naškodi tvojoj duši itebi. Nema smrti koja te može oteti iz naručja Presvete Bogomajke. Nema đavola koji može da se približi tebi kad si ti predan Presvetoj Bogomajci.

A Ona, Ona je na nebu i na zemlji, neprekidno služi Svome Božanskom Sinu. Šta je Njen život na zemlji bio? Služenje Bogu, služenje Gospodu Hristu. Šta je Njen život na nebu? Opet služenje Gospodu Hristu, služenje Bogu. Neprekidno Bogosluž e lje. Eto, to je Presveta Bogomajka, Presveta Bogorodica. Imi praznujemo Nju toliko puta u godini i, bolje reći, svaki dan i svaki čas Pravoslavna Crkva j e slavi kroz bezbrojne pesme i stihire na svakodnevnim bogosluženjima. Neprekidno Joj služi. O, te divne sreće da i ti i ja učestvujemo u tome! I mi mucamo te divne molitve i neprekidno prizivamo Nju za Zaštitnicu,za Molitvenicu svih nas, vascelog roda ljudskog i roda Srpskog. Svaki praznik je Njen. I današnji praznik je Njen. Za nas je to izvor blagosti, izvor sil e i u nasse uliva sada s neba bezbrojna i neiskazana Božanska sila. Zastupništvom i molitvama Presvete Bogomajke i mi postajemo moćni i silni, moćni da satremo svaki greh koji juriša na nas ili niče u nama, u našoj duši, iz naše greholjubive prirode. Zato je svaki praznik Presvete Bogomajke izvor radosti za nas.

Mi pravoslavni hrišćani i na današnji dan proslavljamo Nju Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, Vladičicu našu Bogorodicu. I mi, služeći Njenom Božanskom Sinu, služimo ustvari i Njoj. Jer vršeći zapovesti Evanđelja Hristovog, mi pokazujemo svoju ljubav prema Njemu i potvrđujemo svoju ljubav. „Ko ljubi mene, vrši zapovesti moje " - veli Spasitelj. I mi, vršeći zapovesti Isusovog Evanđelja, idemo za ostvarenim i večnim Eva n đeljem Gospoda Hrista, prvim ostvarenim Evanđeljem - Presvetom Bogomajkom. Šta je Ona? Oličenje Evanđelja Hristovog u rodu ljudskom, najsavršenije oličenje, savršenije od svih Svetitelja, od svih Anđela, oličenje svesavršenog Evanđelja Hristovog. Presveta Bogomajka, za nas hrišćane, za sve pravoslavne hrišćane, za sva nebeska bića. Pred njom trepte Heruvimi i Serafimi, jer je neizrečeno uzvišenija od Heruvima i dragocenija i skupocenija od Serafima. To je Ona, najveća vrednost svih svetova, najveća vrednost i najveće blago roda ljudskog.

I zato sve naše molitve, sve molitve Pravoslavna Crkva lije i izliva i šalje Njoj. Sve su te molitve prepune slave Presvete Bogorodice, i Ona je u svima molitvama uvek ispred svih nas. Kao da hodatajstvuje i posreduje pred prestolom Čudesnog Sina Svog, Gospoda Hrista, da nas spase greha, da nas spase smrti, da nas spase pakla. I zato mi pravoslavni hrišćani toliko veličamo Presvetu Bogomajku. Nikoga više toliko kao Nju, posle Njenog Božanskog Sina, Gospoda Hrista. I kako je uvek divna, uvek zanosno lepa i moćna, ona čudesna molitva koju toliko puta na dan ponavljamo u našim pravoslavnim molitvama: „Pominjući Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, Slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju, sa svima Svetima, sami sebe i jedan drugog i sav život svoj Hrist u Bogu predajmo " .

Ne možemo mi predati život svoj Gospodu Hristu bez Nje. Samo sa Njom i sa svima Svetima mi možemo ući u Carstvo Nebesko, ući u Raj, i naslediti sva blaga koja je Gospod Hristos došavši na ovaj svet dao i darivao.Od nas traži se samo jedno - vera. I u veri molitva i ljubav i služenje Gospodu Hristu svim bićem i svom dušom, svom snagom, svim srcem svojim. Zaista, Gospod Koji nam je doneo tolika blaga, Koji nam je darovao Život Večni, darovao nam najpre Presvetu Bogomajku, Presvetu Bogorodicu, Koja nas je spasla posle pada ljudskog kroz našu pramater Evu, spasla nas greha, smrti, đavola, kroz Sina Svog Božanskog. Nju nam je dao On. Takvu radost, takvo blago kad niko se tome nije nadao!

I mi imajući ta blaga, kako ćemo dušu svoju ljudsku, čovečansku dušu svoju, i savest, i celo biće svoje najbolje upotrebiti u ovome svetu i naći najbolji put i najveću večnost i vrednost za sve to? Kako? Samo verujući u Gospoda Hrista i služeći Mu kroz Presvetu Bogomajku, vođeni Njome ipredvođeni. Neka bi nas Ona uvek krilila i čuvala od svakoga greha, od svakestrasti, od svake smrti, od svakog đavola.

Neka bi nas uvek sigurnim putem, putem molitve, putem posta, putem milosrđa, putem ljubavi evanđelske, putem krotosti i smirenosti, vodila ka Sinu Svom, i izvela iz ovog sveta u onaj svet i uvela u Carstvo Nebesko. Da tamo zajedno sa Njom, daleko od Nje, ali uvek prisutni u Njoj, slavimo Čudesnog Sina Njenog Gospoda Hrista. A i Nju, Presvetu Bogomajku, Koja je Njega rodila, Njega, tu Sveradost svih svetova, tu Svevrednost svih ljudskih svetova. Njemu preko Bogomajke čast i slava i sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.