Mala kreativna radionica

 

Napravite svoj kompas

priredila: Sanja Jović

 

Potreban materijal:

 

- Providna plastična čaša

- Olovka

- Magnet

- Igla ili čioda

- Deblji konac ili kanap

- Zapušač od plute

 

Rad:

1. Namagnetišite iglu (ili čiodu) tako što ćete prevući magnetom po njenoj površini 30-ak puta uvek u istom smeru (od levog ka desnom kraju). Isprobajte da li ste to uspešno uradili tako što ćete iglom koju ste namagnetisali pokušati da podignete čiodu ili neki manji i lakši metalni predmet.

2. Da biste napravili plutajući kompas, isecite mali kotur od čepa od plute i probodite namagnetisanu iglu kroz njega po prečniku kotura (vidi gornju sliku). Napunite providnu čašu vodom dopola, označite strane sveta kao na slici i postavite čep sa iglom da pluta po površini. Vrh igle pokazaće pravac severa, pa okrenite čašu tako da igla pokazuje na oznaku severa.

3. Da biste napravili viseći kompas, odsecite kratak konac i jedan njegov kraj zavežite na sredinu olovke, a drugi kraj na sredinu namagnetisane igle. Označite strane sveta na providnoj čaši, a zatim postavite olovku preko čaše kao na donjoj slici. Vrh igle će pokazati sever, pa okrenite čašu tako da igla pokazuje na oznaku severa.

 

 

Eksperimenti i igre sa kompasom:

1. Odredite položaj vaše sobe, stana, zgrade i ulice u odnosu na strane sveta.

2. Odredite na koje strane sveta gleda svaki prozor ili terasa Vašeg stana.

3. Iznesite vaš kompas napolje i odredite na kojim stranama sveta se nalaze vaša škola, stan vašeg druga ili drugarice, igralište, prodavnica.

4. Odredite u pravcu kojih strana sveta se najčešće krećete kada izađete iz stana.

5. Pratite promenu položaja Sunca tokom dana u odnosu na strane sveta.

6. Igrajte se sa svojim drugovima pogađanja na kojoj strani sveta se nalaze različiti objekti, a zatim proverite Vaše odgovore pomoću kompasa.

7. Igrajte se sa svojim drugovima orijentacije u prostoru i određivanja lokacije različitih objekata na osnovu kompasa kada ne možete da ih direktno vidite.

 


Prethodna stranica

Broj poseta