BASNE

 

Leptir i žaba

Mrzovoljna žaba, sedi na kamenu pored potoka, u hladu bukovog lišća i posmatra kako voda svetluca na popodnevnom suncu. Nedaleko od nje, na jedan panj, slete leptir i poče lagano da sklapa i širi krila, kao da želi da se odmori.

- Još koji sat i čeka te kraj. Da li ti je žao? Ja ne bih mogla da prihvatim da živim samo jedan dan - žaba se podrugljivo obrati leptiru.

- Ja sam jutros prvo odleteo do obližnje livade gde sam video pregršt šarenog i mirisnog cveća. Nedaleko odatle protiče reka u kojoj se kupaju deca. Zatim sam odleteo do obližnjeg sela u kojem sam video mnogo ljudi. Neki su se smejali i veselili, a bilo je i onih koji su tugovali. Preleteo sam i preko šumaraka, dolina, brda i sada sam se spustio da se odmorim. Ko zna gde ću još otići i šta ću videti za preostalih nekoliko sati.

autor: Goran Despotović

ilustraciju pripremila Milena D.