ZANIMLJIVOSTI

 

PRIRODA

(priredio: Predrag Grozdaniๆ)

 

Fruška gora

Na Fruskoj gori se nalazi veliki broj manastira, a odnedavno je proglašena našom "Svetom gorom"

Naziv Fruška gora nosi u svom pridevskom obliku etnik Frug u znaenju "Roman", te na taj nain ime ove planine uva uspomenu na jednu etniku zajednicu koja je davno nestala iz ovih krajeva. Fruška gora je proglašena nacionalnim parkom 1960. godine, u cilju obezbe๐enja trajne zaštite i unapreenja njenih prirodnih vrednosti i lepota. Podruje aktivne zaštite obuhvata 25 525 kvadratna kilometra.

Fruška gora je usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji. Prema jugu i severu Fruška gora je jako razuena planinskim i renim tokovima, pri emu se od glavnog uskog grebena pružaju pojedinani, boni grebeni, naješๆe sa vrlo srtmim padinama.
Lokacija, specifina geološka istorija, razliiti mikro-klimatski uslovi, ine ovu planinu veoma interesantnom i važnom za razliite naune oblasti. Zahvaljujui jedinstvenim i veoma brojnim fosilnim ostacima flore i faune, Fruška gora se naziva i "ogledalom geološke prošlosti".

Osnovna karakteristika ove oblasti je postojanje brojnih ugroženih, retkih i zaštienih biljnih i životinjskih vrsta. Pašnjaci i plodno zemljište, vinogradi i vonjaci, ukrašavaju padine i niže delove Fruške gore, dok su površine koje se nalaze na visinama iznad 300 metara nadmorske visine pokrivene gustim, listopadnim šumama. Posebnu vrednost i biser Fruške gore predstavlja 17 pravoslavnih manastira, poznatih po specifinoj arhitekturi, bogatim riznicama, bibliotekama i freskama. Fruška gora takoe krije i brojne arheološke lokalitete iz praistorijskog i istorijskog  perioda.

Zahvaljujui bogatstvu prirodnih resursa, predivnim pejzažima, izuzetnom šarmu i lepoti ove planine, Fruška gora je idealno mesto za odmor i rekreaciju koje ce vas približiti prirodi.
Nacionalni park Fruška gora je lan Federacije nacionalnih parkova Evrope.