ZANIMLJIVOSTI

 

ZNAČAJNI PRONALASCI

(priredio: Rade Popović)

 

Štamparska mašina

Biogradsko jezero

Pronalazač štamparije pokretnim slovima bio je Nemac Johan Gutemberg, mada su Kinezi nekih 1000 godina ranije poznavali ovu veštinu.

Era štampanja ipak je počela onda kada je Gutemberg ,1440.g. došao na ideju da izliva slova od metala i da od njih sastavlja redove i strane.

On je konstruisao i drvenu presu za štampu pomoću koje se otisak sloga dobijao pritiskom ravne ploče preko lista hartije.

Tako je izdao čuvenu Bibliju štampanu po tom novom sistemu, 1455.g. Štamparska tehnika se brzo širila i usavršavala.

Samo nekoliko decenija posle Gutemberga javlja se i prva štamparija u našoj zemlji, na Obodu u Crnoj Gori.
1493. godine tamo je štampan OKTOIH.